Po - Pa 8.00 - 16.00h

Husova 355/13, 602 00 Brno

Projektanti staveb

Potřebujete pomoct se specializací TZB? Zde máme přehled našich specializací.

VODOVOD

Realizujeme projekty vodovodních řadů i vodovodních přípojek včetně hydrotechnických výpočtů. Specializujeme se také na projekci vnitřního (domovního) vodovodu.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Realizujeme projekty stokových sítí splaškové kanalizace včetně objektů na nich umístěných. Samozřejmostí jsou projekty kanalizačních přípojek, žump a domovních čistíren odpadních vod.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Realizujeme projekty stokových sítí dešťové kanalizace včetně objektů na nich umístěných. Zabýváme se návrhem likvidace srážkových vod formou vsakovacích objektů a retenčních nádrží. Provádíme posouzení vhodnosti zpětného využití dešťových vod v objektu.

PLYNOVOD

Realizujeme projekty plynovodních řadů včetně plynovodních přípojek a domovních rozvodů k jednotlivým spotřebičům.

Neváhejte se svými dotazy a napište nám!

Obratem Vás budeme kontaktovat

Vaše jméno*

Váš email*

Vyberte prosím okruh vašeho dotazu:
 Vodovod Splašková kanalizace Dešťová kanalizace Plynovod

Váš vzkaz*