Po - Pa 8.00 - 16.00h

Husova 355/13, 602 00 Brno

Projekt revitalizace veřejného prostranství

Projekt revitalizace veřejného prostranství
Název a místo investora: Obec Staré Město pod Landštejnem
Obecní úřad: Staré Město pod Landštejnem
Kraj: Jihočeský
Stupeň: Architektonická studie
Název stavby: Revitalizace veřejného prostranství
Počet obyvatel: 4
Zastavěná plocha: 14 500 m2
Účel stavby: Veřejné prostranství

Popis objektu:
Cílem studie bylo vytvoření plnohodnotného veřejného prostranství ve formě náměstí, které obec postrádala.
Současné náměstí je tvořeno dvěma hlavními plochami, kterými jsou v přední části betonová plocha a v zadní části se nachází plocha zeleně.
Koncept náměstí vychází z požadavků a potřeb obyvatel. Záměrem bylo vytvořit funkční celek, ve kterém se budou slučovat potřeby dopravních prostorů a klidových částí.
V rámci dopravního řešení byla vytvořena hlavní obslužná komunikace obce a parkovací stání.
V klidové části veřejného prostranství byly řešeny především odpočinkové plochy s dostatkem laviček.
Prioritou konceptu studie byl návrh dominanty náměstí. Touto dominantou byly zvoleny sluneční hodiny, které jsou umístěny v centrální části náměstí.